Kära kollega, 

Tack för att du deltar i vår Ledarskapsutvärdering. Den kommer ta ca 5 min att slutföra. 

De flesta frågor kommer att besvaras genom en skala från 1 (Instämmer inte alls) till 5 (Instämmer helt). Du kan använda siffrorna emellan för att specificera dina svar ytterligare. Om du inte kan svara på en fråga, vänligen välj svarsalternativ ”Vet ej”. 

Som tillägg kommer det att finnas några frågor med öppna svar. Vänligen, försök att vara så konkret och konstruktiv som möjligt i din feedback för att den ska vara så givande som möjligt.