Kjære kollega, 

Takk for at du deltar i vår lederevaluering. Det tar cirka 5 minutter å svare på undersøkelsen. 

De fleste påstander skal besvares på en skala fra 1 (Helt uenig) til 5 (Helt enig). Hvis du ikke kan svare på et spørsmål, vennligst benytt deg av svaralternativet "vet ikke". 

Det vil i tillegg være noen fritekstspørsmål i undersøkelsen. Bruk disse til å gi konkret og konstruktiv tilbakemelding til din leder.